Podmínky použití

Přístupem na tyto stránky a využíváním služby Quizzy.cz souhlasíte s těmito Podmínkami použití (dále jen: Podmínky) a zavazujete se k jejich dodržování. Podmínky se vztahují na všechny návštěvníky stránek a jejich uživatele – správce QuizPointů i soutěžící. V případě Vašeho nesouhlasu s kteroukoli částí Podmínek tyto stránky ihned opusťte.

 • Quizzy.cz je službou, která umožňuje vytvářet, spravovat a provozovat QuizPointy, tj. webové stránky k pořádání online kvízů – kolektivních vědomostních soutěží s využitím zařízení připojených k internetu (dále jen: Kvíz).
 • Zřízení QuizPointu je bezplatné.
 • Správcem QuizPointu (dále jen: Správce) je osoba, která QuizPoint založí, nebo které předá platné přihlašovací údaje k jeho správě.
 • Quizzy.cz je programovým nástrojem pořadatelů Kvízů, nikoli pořadatelem samotným a nenese proto odpovědnost za jejich organizaci a průběh – nezodpovídá za kvalitu internetového připojení soutěžících, správu startovních poplatků, jejich výběr a předání výher vítězům.
 • V případě vzniku sporu soutěžících o věcnou správnost odpovědi se uplatní pravidlo „Quizzy.cz má vždy pravdu.“, tj. za správnou variantu odpovědi se považuje ta, kterou takto označí aplikace Quizzy.cz. Obsah kvízových otázek i odpovědí je určen výhradně k pořádání zábavných soutěží a nemá sloužit jako zdroj informací k dalšímu využití.
 • Za správnost založení, nastavení a načasování Kvízů zodpovídá Správce. Při založení Kvízu se Správci automaticky vygenerují výherní PINy, které se po skončení Kvízu zobrazí výhercům, tj. soutěžícím, kteří se dle skóre umístí na prvních třech místech. Při shodě skóre se výherní PIN zobrazí všem soutěžícím v příslušném pořadí, kteří se pak o výhru připadající na toto pořadí dělí. Oprávněnost převzetí výhry vítězem ověří Správce právě kontrolou jeho výherního PINu.
 • Soutěžící se mohou k účasti v Kvízů přihlásit zadáním kombinace zvoleného jména či přezdívky a startovního PINu.
 • Vygenerování sady 20 startovních PINů je zpoplatněno a jeho úhradu provádí Správce formou odeslání SMS zprávy se speciální tarifikací (dále jen: PRSMS), přičemž ke každému Kvízu lze (v případě více soutěžících) vygenerovat libovolný počet sad – vždy po 20 PINech.
  K odeslání PRSMS je Správce vyzván na základě vlastního požadavku – kliknutí na příslušný odkaz. Součástí výzvy je informace o ceně PRSMS, která se odvíjí od rozsahu zvoleného Kvízu (počtu otázek). Odesláním PRSMS vyjadřuje správce, že plně porozumněl Podmínkám a bez výhrad s nimi souhlasí. Poplatek za PRSMS je nevratný. Důvodem k vrácení poplatku pak NENÍ zejména odeslání PRSMS v nesprávném tvaru ani nečerpání předplacené služby. Provozovatelem služby platební brány je www.airtoy.cz.
 • Provozovatel serveru Quizzy.cz (dále jen: Provozovatel) neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu ani zabezpečení serveru, ale je v jeho zájmu poskytovat veškeré funkce systému na maximální možné úrovni. Současně neodpovídá za jakoukoliv škodu, která uživateli vznikla nebo by mohla vzniknout v souvislosti s používáním služby Quizzy.cz.

 

Ochrana osobních údajů

Provozovatel zaručuje všem návštěvníkům tohoto serveru ochranu jejich osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a zároveň se zavazuje, že žádné osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně.

 

Podmínky jsou v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky.
Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění Podmínek.

Datum poslední aktualizace: 1. ledna 2016

 

Quizzy.cz – podmínky použití

Čekám na odpověď serveru ...